Kullanım Şartları


Şartlar ve Koşullar

Aşağıda belirtilen terimlerin her biri bu satış koşullarında KOBİ Sektörel web sitesi hizmeti bundan böyle ("koşullar") olarak anılacaktır ve aşağıdaki anlamlara sahiptir.

Duyuru: Reklamverenin kendi sorumluluğunda olan editoryal yazı, bir ürün veya hizmeti satın almak, kiralamak veya satmak web sitesi veya mobil'den yayınlamak için sunduğu tüm unsur ve verileri (görsel, metinsel, ses, fotoğraf, çizim) ifade eder.

Reklamveren: Türkiye'de yerleşik herhangi gerçek veya tüzel kişi, kişisel ya da kurumsal bir hesaba sahip olan ve bu hesaptan web sitesinde duyuru, reklam ya da ilan göndermiş demektir. Herhangi bir reklamveren reklamını yayınlamak ve yönetmek için kişisel hesaba bağlı olmalıdır.

Kişisel Hesap: Herhangi bir reklamverenin reklamı dağıtmak, yönetmek ve görüntülemek için web sitesine oluşturması ve bağlanması gereken boş bir alanı ifade eder.

KOBİ Sektörel: Ticaret ve şirket sicilinde {Firmanızın Kayıt Numarası} numarası ile kayıtlı olan {şirketinizin} web site yayınlayan ve işleten şirket anlamına gelir.

Müşteri Hizmetleri: KOBİ Sektörel, reklamverenin daha fazla bilgi alabileceği departman anlamına gelir. Bu hizmete web sitesi ve mobil bağlantıya tıklanarak e-posta yoluyla ulaşılabilir.

KOBİ Sektörel Hizmeti: Web sitesi veya mobilden kullanıcı ve reklamverene sunulan hizmet anlamına gelir.

Web Sitesi: KOBİ Sektörel iş rehberi tarafından işletilen ve esas olarak https://www.kobisektorel.com/ URL'sinden erişilen kullanıcı ve reklamcıların İnternet aracılığı ile hizmete erişmesine izin veren web site anlamına gelir .

Mobil Site: KOBİ Sektörel tarafından işletilen https://www.kobisektorel.com/ URL'sinden erişilebilen, kullanıcı ve reklamverenin cep telefonu üzerinden erişmesine izin veren mobil sitedir .

Kullanıcı: Web sitesi ya da mobil site aracılığı ile KOBİ Sektörel iş rehberine erişimi olan ve farklı ortamdan erişerek danışmanlık hizmeti alan herhangi bir ziyaretçidir. Bu kullanım şart ve koşulları bir reklam verenin web sitesinden ve mobil cihazlardan kişisel hesabına bağlı herhangi bir aboneliği için geçerli olan sözleşme koşullarını belirler.

Kabul: Web sitesinin reklam veren tarafından herhangi bir şekilde kullanılması, mevcut koşulların tam olarak kabul edildiği anlamına gelir.

Sorumluluk: Gerek reklam verenden gerekse reklam verenden kaynaklanan büyük bir sorun nedeniyle gerekli kontrolün yapılmamasından veya yanlış yapılmasından KOBİ Sektörel web sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu şartların değiştirilmesi: KOBİ Sektörel, şartlar ve koşulların tamamını veya bir kısmını herhangi bir zaman belirtmeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Değişikliklerden haberdar olmak için reklamverenin ve reklamverenin şartlara başvurması önerilir.

Şartlardan bazıları herhangi bir nedenle yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz ise; söz konusu hükümler yazılı olmayan hükümler sayılacak ve kalan hükümlerin geçerliliği sorgulanmadan reklam veren ile KOBİ Sektör arasında uygulanmaya devam edecektir. Herhangi bir şikayet yönetime iletilmelidir.